ROAD TRIP เชียงราย 3 คืน 2 วัน ด้วยเงิน 3,000 บาท [ภูชี้ดาว – ดอยแม่สลอง – ดอยผาตั้ง – ไร่ฉุยฟง]

ช่วงนี้จะไปไหนไม่ได้ คงหนีไม่พ้นขึ้นเหนือไปรับหมอกลมหนาวคูลๆ ไม่จังหวัดใดก็จังหวัดหนึ่ง มีอยู่ที่หนึ่งที่ผมอยากไปมาก และยังไม่เคยไป ที่นั่นก็คือ “ ภู ชี้ ด า ว “ ทริปนี้จึงเกิดขึ้นแบบโคตรตั้งใจ ๕๕๕ เราเที่ยวไทยจนเซียนครับ บอกเลยว่าเซียนแบบไม่อายปาก เราจะรู้ค่อนข้าง 100% ว่าการไปแต่ละที่ควรเดินทางอย่างไร สบายแบบไหน แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ ทริปนี้จะเอาให้สบายๆ เลยก็คงไม่เหมาะ…