ประสบการณ์การเดินทาง..ความเหมือนหรือความต่างของสองแหล่งวัฒนธรรมระหว่างไทยลาว

หลายคนมักเคยได้ยินประโยดที่ว่า…ไทยกับลาว เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน บทความต่อจากนี่เป็นประสบการ์และความคิดเห็นส่วนตัวที่เราได้จากการเดินทาง ซึ่งหลายอย่างที่เราได้ไปเห็นไปพบเจอมา ทำให้เรารู้ว่าคำพูดนี้มีเค้าความจริงอยู่ไม่น้อย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ไทยกับลาวมีความเหมือนกัน คือ ประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันมากกว่ากว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการผสมผสานหลายอย่าง เช่น อาหาร ภาษาและวัฒนธรรม ประเด็นแรกที่ ยกตัวอย่างได้ดีและเห็นชัดเจน คือ ศาสนา พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยและลาว ล้วนนับถือ ดังนั้นประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ลัทธิความเชื่อต่างๆก็จะคล้ายคลึงกับคนไทย  เช่น การทำบุญตักบาตร…