B e l k i n G a d g e t

Belkin Gadget :: สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนครับ วันนี้ไมมีของเล่นใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางทุกคน เพื่อสะดวกและง่ายต่อการเดินทางไปที่ไหน บางที สิ่งที่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจ มันอาจสำคัญกว่าที่เราคิด วันนี้ไมมี Gadget จาก Belkin มาแนะนำอยู่ 2 ตัวยกัน และคิดว่า เหมาะกับนักเดินทางอย่างพวกเราแน่นอน :: ตัวแรกจะเป็น Road Rockstar…