โปรบินฟรี จ่ายแค่ค่าโรงแรม!! เริ่มต้น 1,877 บาท รวมภาษี จองได้เลยที่พัก1คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พม่า(ย่างกุ้ง)


image

โปรบินฟรี จ่ายแค่ค่าโรงแรม!! โรงแรมชั้นดีไม่มีผิดหวังในพม่า(ย่างกุ้ง)เริ่มต้น 1,877 บาท รวมภาษี จองได้เลยที่พัก1คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ(ดอนเมือง)-พม่า(ย่างกุ้ง) จากสายการบิน Thai AirAsia
จองได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2559
เดินทางได้ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559
ทางไปจอง https://goo.gl/DSn826

image

Leave a Reply

*