::Climbing to the peak of Mt.Fuji from base:: เดินทางไกลไปฟูจิ

:: รีวิวแรกครับเลยไม่อยากเรียกว่ารีวิว เอาเป็นว่ามาเล่าให้ฟังนะครับ หลังจากลาออกจากงาน ผมก็เลยมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำในสิ่งที่อยากทำ ผมไปปีนฟูจิมาครับ …….. แล้วมันแปลกตรงไหนหรอ?? มันแปลกตรงที่ผมไม่ได้เริ่มปีนจากชั้นที่ 5 เหมือนที่ส่วนใหญ่เค้าไปกัน แต่ผมเริ่มเดินจากในเมืองตั้งแต่สถานีรถไฟ ผมขอเรียกมันว่าชั้นที่ 0 เพื่อไปให้ถึงยอดเขา :: Reviewed by : Hiran Chulo ::และเนื่องจากไม่ใช่กระทู้รีวิว ผมเลยไม่ลงรายละเอียดในเรื่องการเดินทางนะครับ จะบอกแค่จุดสำคัญๆนะครับ…