H i d d e n B a c k y a r d ≠ C a f e & H a n g O u t

:: วันก่อนเว้ย… เพื่อนแนะนำร้านอาหารมาร้านหนึ่งแถวๆ แจ้งวัฒนะฯ ชื่อร้าน H i d d e n  B a c k y a r d พอมาถึงนิเงิบเลย บรรยากาศร้านคูลมาก ราคาค่อนข้างพูดคุยกันได้ ที่สำคัญไปกว่านั้น เจ้าของร้านชิคสัส ใจดีโคตรๆ…