BACKPACK นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ ด้วยเงิน 4,000 บาท [ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน]

Backpack นครวัด – นครธม – โตนเลสาบ ด้วยเงิน 4,000 บาท หลายๆ คนที่ตามผมมาคงจะรู้ว่าผมเคยไปประเทศกัมพูชามาแล้ว ๔ ครั้ง และครั้งนี้ คงจะเป็นครั้งที่ ๕ เห็นจะได้ เรียกได้ว่า เชี่ยวชาญพอตัว หากพูดถึงนครวัด แต่ถ้าถามถึงประวัติน่ะหรอ ต่ำตมมาก ฮาๆๆ ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่แปลกไปจากเดิม…