31 ประเทศ ที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

31 ประเทศ ที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 1. Cambodia 14 days 2. Brunei 14 days 3. Bahrain 14 days 4. Japan 15 days 5. Philippines 30 days 6.…