ประสบการณ์ความเหมือนและความต่าง ของสองแหล่งวัฒนธรรมไทยกับศรีลังกา

การเดินทางจะทำให้เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ผู้คน อาหาร อาชีพ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นวัฒนธรรมของสถานที่นั่นๆ ที่เราเดินทางไป วันนี้ขอหยิบวัฒนธรรมและความแตกต่างระหว่างไทยกับศรีลังกามาให้เพื่อนๆ มองเห็นภาพคร่าวๆ กัน มาเริ่มกันเลย 1.การนับถือศาสนา ยังมีหลายคนที่ไม่เคยทราบว่าชาวศรีลังกานับถือพระพุทธศาสนาเหมือนชาวไทย ศาสนาจะมีอิทธิพลทางด้านการเมืองการปกครอง พระภิกษุจะมีบทบาทอย่างมาและความผูกพันกับประชาชนและชนชั้นปกครองอย่างใกล้ชิด ในส่วนของความสัมพันธ์ทางศาสนาของไทยและศรีลังกา ซึ่งมีความต่างกันเพียงแค่นิกายในการนับถือ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท แต่ในศรีลังกามีหลายนิกายเนื่องจากพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศศรีลังกาจนเจริญรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกาและได้เสื่อมถอย เนื่องจากการเข้ารุกรานของชาติตะวันตก ได้แก่ ฮอลันดา และอังกฤษ…

Backpack วังเวียง 4 คืน 3 วัน ด้วยเงิน 3,500 บาท [ไม่รวมค่าเบียร์]

จริงๆ ช่วงหยุดปิยะ 2016 ของเราปีนี้ต้องไปปีนเขา Day Trip คินาบาลูเว้ย แต่จู่ๆ ปีนี้ทางอุทยานที่มาเลเซียก็ไม่ให้ปีนเขาไปกลับวันเดียว เราเลยเฟล ละคือแบบถ้าจะให้ไปคนเดียวปีน 2 วัน 1 คืน ทริปนี้คงหมด 30,000 บาทแน่ๆ เพราะไม่ได้จองอะไรสักอย่าง แก้ปัญหาหลายปัญหามาก ชวนพ่อแม่ไปเที่ยวทะเลพม่า พ่อแม่ก็ไม่ว่าง เปิด Google…