เพื่อน 9 ประเภท ที่เมิงควรลากมาร่วมทริปด้วย

เพื่อน 9 ประเภท ที่เมิงควรลากมาร่วมทริปด้ว   1.  คนที่พาเมิงไปไหนก็ได้แทบจะทุกที่ รู้ว่าซ้ายนี้คืออะไร ปั๊มน้ำมันใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน จะไปจังหวัดนั้น ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง เรียกได้ว่า เหมือนมันเป็น GPS ในตัวของมันเองเลย เอามันมา ถึงแม้จะหลง แต่ก็อุ่นใจดีนะ 2. อิพวกมีความคิดว่า ซักวันหนึ่ง ฉันต้อง….ให้ได้ พวกที่มีความคิดอ่าน และวางแผนแบบสุดๆ…