7 เทคนิค ที่จะทำให้คุณเที่ยวได้เรื่อยๆ เที่ยวยาวๆ ทุกเสาร์อาทิตย์

7 เทคนิค ที่จะทำให้คุณเที่ยวได้เรื่อยๆ เที่ยวยาวๆ ทุกเสาร์อาทิตย์ 1. ออกกำลังให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ขีดเส้นใต้อีกครั้งใต้คำว่า “ส ม่ ำ เ ส ม อ” เพราะถ้าร่างกายเมิงอ่อนแอแล้ว จะเดินป่า ปีนเขา โบกรถ กระโดดน้ำ มันก็คงไม่สนุกเท่ากับตอนร่างกายสมบูรณ์เต็ม 100% 2. หาข้อมูลก่อนไปแน่นๆ…