ม่ อ น จ อ ง | อ ม ก๋ อ ย | เ ชี ย ง ใ ห ม่ (มิตรภาพ ความทรงจำและความรัก)

ตั้งแต่ไปม่อนจองคราวนั้น ชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเป็นหน้ามือหลังมือ ครั้งแรกที่ผมไปก็เหมือนกับครั้งนี้ ผมรวมคนจากหน้าเพจ PALAPILII Thailand จำนวน 20 คน และพาพวกเขาเหล่านั้นขึ้นไปบนดอยที่ชื่อ ” ม่ อ น จ อ ง ” ก่อนมาผมประหม่า และมีอารมณ์ที่ท้าทาย ว่าข้างบนนี้มันมีอะไรดีนะ แต่หลังจากที่ผ่านเนินหมาหอบ (ช่วงหนึ่งของการเดินทาง) มันก็ทำให้ผมหลงรักที่นี่แบบไม่รู้ตัว…