22 ข้อควรรู้ ก่อนไป “วังเวียง” ในปี 2017

” วั ง เ วี ย ง ” แม่ง ” เ ป ลี่ ย น ไ ป “ ผมมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับวังเวียงเมื่อ 3 ปีก่อนกับวังเวียงเมื่อวานนี้มาให้ฟัง… 1. Blue Lagoon…