31 ประเทศ ที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

31 ประเทศ ที่คนไทยสามารถไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

visa-new-600x330
1. Cambodia 14 days
2. Brunei 14 days
3. Bahrain 14 days
4. Japan 15 days
5. Philippines 30 days
6. Laos 30 days
7. Vietnam 30 days
8. Malaysia 30 days
9. Singapore 30 days
10. Hong Kong 30 days
11. Macau 30 days
12. Maldives 30 days
13. Seychelles 30 days
14. South Africa 30 days
15. Mongolia 30 days
16. Turkey 30 days
17. Russia 30 days : (ทางรัสเซียเขามีกฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ต้องวีซ่าเข้ารัสเซ๊ย ถ้าพำนักอยู่ภายในเมืองเดิมเกิน 3 วัน จำเป็นต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์กงสุลของรัสเซียนะครับ มิฉะนั้นตอนขาออกประเทศจะโดนปรับเงิน !! แต่ส่วนมากถ้านอนตามโรงแรมเขาจะลงทะเบียนให้เลย แต่ถ้าไปบ้านเพื่อนหรืออย่างไร รบกวนศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ)
18. Vanuatu : (ประเทศวานูอาตู เป็นประเทศเกาะเล็กแถบ Pacific ค่อนไปทาง Australia) 30 days
19. Indonesia 30 days
20. South Korea 90 days
21. Argentina 90 days
22. Brazil 90 days
23. Chile 90 days
24. Ecuador 90 days
25. Fiji 4 months : (อันนี้เขานับเป็นเดือนครับ ไม่ใช่แบบวัน)
26. Panama 180 days
27. Peru 183 days หลายคนอาจจะเข้าใจว่าแค่ 90 วัน แต่จริงๆนานกว่านั้นเยอะครับ
28. Georgia 90 days : (ประเทศนี้เป็นหนึ่งในอดีตโซเวียตเก่าครับ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกัน)
29. Haiti 90 days
30. Dominican Republic 3 Months
31. Cook Island 31 Days

Leave a Reply

*