เส้นทางกรุงเทพ-โตเกียว ไปกลับเริ่ม8,423บาท รวมทุกอย่างแล้ว ฟรี! โหลดกระเป๋า 30 ก.ก. เลือกที่นั่ง และอาหาร มีช่วงเวลาพีคๆให้เลือกเดินทางได้เกือบทั้งปี

image

ใครมีแพลนจะบินไปโตเกียว ด้ววสายการบิน Vietnam Airlines เช็ควันที่ตารางเดินทางได้แล้วที่นี่ มีหลายช่วงเวลาให้เลือก

เส้นทางกรุงเทพ – โตเกียว (กันยา59-เมษา60)
กันยายน : 1,2,4-8,11-14,27,28,30
ตุลาคม : 2-20,23-31
พฤศจิกายน : 1-5,7-9,11,18
ธันวาคม : 3-20
มกราคม : 5-31
กุมภาพันธ์ : 1-20
มีนาคม : งด
เมษายน : 1,3-8

เส้นทางโตเกียว – กรุงเทพ (กันยา59-เมษา60)
กันยายน : 3,5-10,12-15,20,22,24,25,27-30
ตุลาคม : 1,3-22,24-29
พฤศจิกายน : 1-6,8-10,12,13,15-17,19-30
ธันวาคม : 4-11,13-18,20,21
มกราคม : 3-31
กุมภาพันธ์ : เดินทางทุกวัน
มีนาคม : เดินทางทุกวัน
เมษายน : 3,4,6-13
เส้นทาง กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว จากสายการบิน Vietnam Airlines ราคาไป-กลับ เริ่ม 8,423 บาท รวมทุกอย่างแล้ว ฟรี! โหลดกระเป๋า 30 ก.ก. เลือกที่นั่ง และอาหาร มีช่วงเวลาพีคๆให้เลือกเดินทางได้เกือบทั้งปี
จองได้ที่ https://goo.gl/ZEpjyt

image

Leave a Reply

*